Wpłaty i wypłaty

Wszystkie środki naszych klientów są przechowywane na odrębnych rachunkach w bankach o międzynarodowej rozpoznawalności.

Należy pamiętać, że wpłaty i wypłaty dokonywane przez klientów są przetwarzane wyłącznie przez spółkę Blackwell Global. Nie będą akceptowane żadne przelewy na rzecz ani od stron trzecich. Ze swojej strony spółka nie pobiera żadnych opłat z tytułu transakcji.

  • Paysafe (dawniej: Neteller) podlega regulacjom brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FCA) w Wielkiej Brytanii - numer referencyjny 900015
  • Skrill podlega regulacjom brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FCA) w Wielkiej Brytanii - numer referencyjny 900001
  • Safecharge podlega regulacjom Centralnego Banku Cypru (CBC).
  • Hellenic Bank Public Company Ltd podlega regulacjom Centralnego Banku Cypru (CBC).

Otwierasz nowy rachunek?

By uzyskać szczegółowego informacje, należy skontaktować się z Menedżerem Relacji z Klientami pod adresem e-mail info@blackwelltrader.com

Czas przetwarzania przelewu bankowego

Metody transferu bankowego Transfer środków w ramach Czas przetwarzania1
Transfery między rachunkami (wewnętrzne)
  • Ten sam kraj
  • Ten sam bank
  • Ta sama lokalna waluta
Ten sam dzień lub dzień następny
Transfery lokalne (lokalne międzybankowe)
  • Ten sam kraj
  • Różne banki
  • Ta sama lokalna waluta
W ciągu 3 dni
Transfer telegraficzny (międzynarodowy) Transfer środków między
- różnymi krajami; lub
- różnymi walutami
W ciągu 5 dni

1 W zależności od godzin pracy banku 2 W przypadku przelewów bankowych "waluta lokalna" znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do naszej listy akceptowanych walut.

Przed zasileniem rachunku za pośrednictwem któregokolwiek z naszych dostawców płatności online, istotne jest zapoznanie się z poniższym oświadczeniem o ujawnianiu ryzyka.

Oświadczenie:
Usługi świadczone przez naszych dostawców płatności online są niezależne od spółki Blackwell Global Investments (Cyprus) Limited (Blackwell Global).
Dostawcy usług płatności online nie są spółkami powiązanymi ani spółkami zależnymi Blackwell Global.
Opcja korzystania z usług płatności online jako sposobu przelewania środków jest dostępna wyłącznie dla naszych klientów detalicznych.
Blackwell Global w żaden sposób nie zaleca ani nie rekomenduje korzystania ze wspomnianych metod płatności online w porównaniu z innymi formami płatności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje zawierane między klientami a dostawcami tychże metod płatności online.

Klienci mogą zasilać rachunek Blackwell Global wyłącznie po zatwierdzeniu wniosku o otwarcie rachunku i po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej numer rachunku Infinitum.
Wszelkie wpłaty na rachunek Blackwell Global muszą zawierać prawidłowe imię i nazwisko klienta, adres e-mail i numery rachunków dokładnie takie, jak na naszej platformie.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami finansowymi, Blackwell Global nie akceptuje żadnych przelewów stron trzecich.

Klienci mają prawo do wypłaty środków za pośrednictwem wybranych przez siebie odpowiednich metod płatności.
Blackwell Global w szczególności zastrzega sobie prawo do zwrócenia klientom środków za pośrednictwem metod użytych podczas zasilenia rachunku niż za pośrednictwem przelewu bankowego.