KURSY WALUTOWE (FOREX)

Notowania cenowe na rynku walutowym, inaczej na rynku Forex, zwane są "kursami walutowymi". Termin ten odnosi się do stawki lub ceny, po której dana waluta może zostać wymieniona lub przeliczona na inną. Pary walutowe mają również swoje zwyczajowe, mniej formalne nazwy, np. "Cable" odnosi się do pary walutowej złożonej z funta brytyjskiego i amerykańskiego dolara (skracanej zwykle jako GBP/USD). Zgodnie z aktualnymi kursami walutowymi (na dzień 22.08.2016) brytyjski funt jest wart około 1,30 USD. To oznacza, że trzeba wydać 1,30 dolara amerykańskiego, by kupić jednego funta szterlinga. Inaczej mówiąc, by zakupić jednego dolara i trzydzieści centów w walucie USA, trzeba wydać jednego funta szterlinga.

Kursy walutowe wpływają na rynek

Kursy walutowe są notowane przez animatorów rynku i działy transakcyjne banków komercyjnych / inwestycyjnych, niektóre fundusze hedgingowe oraz innych znaczących inwestorów instytucjonalnych i uczestników rynku. Notowania walut są publikowane w formie elektronicznej za pośrednictwem ekranów transakcyjnych na całym świecie, wspólnie tworząc rynek wymiany walutowej.

Masywny obrót

Rynek walutowy jest w chwili obecnej największym na świecie rynkiem finansowym, na którym dzienny obrót sięga nawet 5 bilionów USD. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Banku Rozrachunkowego (BIS). Dawniej był zastrzeżony wyłącznie dla profesjonalnych menedżerów portfeli inwestycyjnych i inwestorów instytucjonalnych. Pojawienie się internetu i możliwości handlu online w dużym stopniu zdemokratyzowało dostęp do rynku walutowego i zwiększyło jego zasięg. Umożliwiło to powstanie spółek świadczących dedykowane usługi brokerskie, takich jak Blackwell Global, oferujących klientom handel walutami pod depozytem zabezpieczającym. Proces ten przyspieszył na tyle, że dziś najbardziej doświadczeni inwestorzy doskonale rozumieją istotę wymiany walutowej.

Notowania cen walut odzwierciedlają zmiany nastawienia inwestorów i rynku w stosunku do dwóch walut składających się na dany kurs. Do pewnego stopnia mogą one służyć również jako wskaźnik różnic w poziomie stóp procentowych pomiędzy dwoma krajami, których waluty stanowią instrumenty bazowe danej pary walutowej, tzn. są porównywane lub wyceniane w ramach danego kursu walutowego.

Składniki kursu walutowego

Wszystkie kursy walutowe są ze swojej natury złożone z dwóch komponentów, tj. dwóch walut, które są przeliczane między sobą zgodnie z danym kursem. Te dwie waluty stanowią walutę bazową, która jest pierwszą walutą w nazwie kursu, i walutę kwotowaną, czyli drugą walutę w nazwie. W tych walutach wyrażany jest kurs walutowy.

Na przykład: gdy spojrzymy na kurs walutowy dla dolara amerykańskiego i japońskiego jena, najprawdopodobniej trafimy na taki kurs.

GRAFIKA

Na kurs walutowy składają się dwie ceny.
Cena sprzedaży i cena kupna, które wspólnie tworzą dwustronną cenę powszechną dla każdego kursu walutowego.
Te ceny informują inwestora o poziomach, na których mogą (w tym przykładzie) kupić dolara i sprzedać jena lub sprzedać dolara i kupić jena.
W zależności od prognozowanego przez inwestora prawdopodobnego kierunku wahań cenowych.

 

Prognozowanie zmian kursów walutowych

Zmiany w wysokości kursów walutowych występują często w trakcie godzin handlu, zaś inwestorzy często wykorzystują wykresy, by monitorować poziom kursów walutowych i prognozować potencjalne zmiany w ich zakresie.

Pięciominutowy wykres kursu walutowego na parze EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego)

GRAFIKA

Wykresy, takie jak ten powyżej, dzielą dzień lub tydzień handlowy na poszczególne mniejsze okresy. W tym wypadku na okresy pięciu minut aktywności. Wykres notuje najwyższe i najniższe poziomy ceny w danym okresie, jak również ceny na otwarciu i zamknięciu, dla każdego pięciominutowego segmentu. Następnie dane te są wyświetla graficznie na wykresie w celu wizualnego zobrazowania wahań danego kursu walutowego. Różnice w poziomie tych kursów są nazywane zachowaniem ceny.

Interpretacja wykresów, zgromadzonych na nich danych i trendów, które tworzą, jest nazywana analizą techniczną. To jeden z dwóch głównych rodzajów analizy, stosowany przez inwestorów w celu określenia przyszłych zmian w obrębie kursów walutowych. Zwolennicy analizy technicznej uważają, że wykresy mogą zawierać wszystkie informacje niezbędne inwestorowi, zaś ceny - takie jak kursy walutowe - tworzą powtarzalne i możliwe to przewidzenia trendy, które można wykorz

Drugą podstawową metodą analizy stosowaną w celu prognozowania ruchów i kierunków zmian kursów walutowych jest analiza fundamentalna. Zwolennicy analizy fundamentalnej badają kondycję gospodarczą i sytuację finansową danego kraju. Następnie porównują uzyskane dane między krajami, by zbudować sobie opinię na temat ich oczekiwań w stosunku do kursów odpowiednich walut.
Inwestorzy stosujący analizę fundamentalną patrzą z szerokiej perspektywy i obserwują dane makroekonomiczne, takie jak stopy bezrobocia, tempa wzrostu PKB i polityki banków centralnych, opracowując swoje prognozy. Istotne jest przy tym zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie odchylenia od prognoz rynkowych w przypadku publikacji informacji o znaczeniu makroekonomicznym.

Inwestorzy korzystają z tych i innych narzędzi, by prognozować wahania kursów walutowych i zgodnie z tymi prognozami zawierać transakcje lub otwierać i zamykać pozycje na danej parze walutowej. Nasza platforma Blackwell Trader MT4, którą można pobrać bezpłatnie, zawiera pakiet wysokiej jakości wykresów. Nasi klienci mają także dostęp do dedykowanych analiz sporządzanych przez nasz dedykowany zespół analityków walutowych. Mogą ponadto ćwiczyć handel i zapoznać się z wahaniami kursów walutowych na rynku Forex, otwierając demonstracyjny rachunek handlowy. Dzięki temu inwestorzy mogą doświadczyć prawdziwych warunków handlowych bez ryzykowania własnego kapitału.