Kontrakty CFD

Dzięki kontraktom na różnice kursowe (CFD) możesz handlować różnymi klasami aktywów, takimi jak indeks S&P 500 czy indeks lekkiej ropy naftowej WTI.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są przedmiotem handlu z depozytem zabezpieczającym między inwestorem a dostawcą kontraktów na różnice kursowe (CFD) w celu wymiany różnic gotówkowych między ceną otwarcia a ceną zamknięcia transakcji. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są wprowadzane dla produktów, które są zwykle mniej dostępne dla inwestorów detalicznych, umożliwiając klientom detalicznym obrót akcjami, indeksami akcji i kontraktami terminowymi. Handlowanie kontraktami na różnice kursowe (CFD) jest elastyczne - nie są pobierane żadne prowizje, opłaty handlowe, opłaty z tytułu rozliczeń ani opłaty skarbowe.

Jedno konto indywidualne

Inwestor może obracać wieloma różnymi klasami za pośrednictwem jednego rachunku handlowego, w tym walutami i metalami szlachetnymi. Klienci mogą stworzyć swój idealny portfel złożony z wielu produktów inwestycyjnych w ramach jednego rachunku, co ułatwia zarządzanie portfelem i jego monitorowanie.

Zabezpieczanie kontraktami CFD

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) pozwalają na dokonanie sprzedaży krótkiej i osiągnięcie zysków na spadku cen rynkowych. Można to wykorzystać jako narzędzie zabezpieczenia przed inwestycjami portfelowymi. Na przykład, jeżeli inwestor posiada portfel akcji amerykańskich spółek technologicznych, które chce utrzymać w długim okresie, ale ma wrażenie, że istnieje ryzyko spadku w krótkim okresie, może złagodzić straty krótkoterminowe poprzez krótką sprzedaż kontraktów na różnice kursowe (CFD) na giełdzie NASDAQ.

Kod MT4 Waluta Z/S Godziny handlu (GMT)* Break Time Target Spread Minimalny rozmiar transakcji Maksymalny rozmiar transakcji Rozmiar kontraktu Minimum Value per Tick (CCY)
AUS200 AUD 22:50 – 21:00 Daily from 05:30 – 06:10, 21:00 – 22:50 2.3 0.1 10 20 2 AUD
DE30 EUR 07:00 – 21:00 Daily from 00:00 – 07:00, 21:00 – 00:00 1.8 0.1 10 20 2 EUR
ES35 EUR 08:00 – 16:30 Daily from 00:00 – 08:00, 16:30 – 00:00 10.3 0.1 10 10 1 EUR
F40 EUR 07:00 – 21:00 Daily from 00:00 – 07:00, 21:00 – 00:00 3.2 0.1 10 10 1 EUR
HK50 HKD 01:15 – 08:15 Daily from 00:00 – 01:50, 04:00 – 05:00, 08:15 – 00:00 10 0.1 10 50 5 HKD
JP225 JPY 00:00 – 21:15,
Monday – Friday
Daily 21:15 – 00:00 13.5 0.1 10 500 50 JPY
STOXX50 EUR 07:00 – 21:00 Daily from 00:00 – 07:00, 21:00 – 00:00 3.2 0.1 10 10 1 EUR
UK100 GBP 07:00 – 21:00 Daily from 00:00 – 07:00, 21:00 – 00:00 2.7 0.1 10 10 1 GBP
US30 USD 23:00 – 21:15,
Sunday – Friday
Daily 21:15 – 21:30, 22:00 – 23:00 4.3 0.1 10 10 1 USD
US100 USD 23:00 – 21:15,
Sunday – Friday
Daily 21:15 – 21:30, 22:00 – 23:00 2.3 0.1 10 20 2 USD
US500 USD 23:00 – 21:15,
Sunday – Friday
Daily 21:15 – 21:30, 22:00 – 23:00 0.83 0.1 10 50 5 USD
USOil USD 23:00 – 21:45,
Sunday – Friday
Daily 21:45 – 23:00 0.6 0.1 10 1000 10 USD
UKOil USD 01:00 – 21:45,
Monday – Friday
Daily 21:45 – 01:00 0.6 0.1 10 1000 10 USD

*Nasz czas serwera ustawiono na GMT+2, zgodnie z europejskim czasem letnim

Dźwignia finansowa (lewar)

Dźwignia finansowa (lewar) pozwala na trzymanie większej pozycji niż początkowy depozyt gotówkowy. Początkowy nakład inwestycyjny jest uzupełniany w celu zwiększenia  wartości inwestycji bazowej. Im wyższa dźwignia finansowa, tym większą pozycję może zrealizować inwestor za tę samą kwotę depozytu początkowego.

Na przykład, klient korzystający z dźwigni finansowej na poziomie 100:1 może trzymać pozycję na rynku walutowym w wysokości 100 000 USD z depozytem w wysokości 1000 USD.

W przypadku dźwigni finansowej (lewaru) na poziomie 200:1 klient potrzebowałby depozytu w wysokości 500 USD, by utrzymać tę samą pozycję. Niemniej jednak, należy zauważyć, że dźwignia finansowa działa niekorzystnie, jeżeli wahania rynkowe są przeciwne do prognoz inwestora.

Poziomy dźwigni finansowej

Różne poziomy dźwigni finansowej są stosowane dla różnych rodzajów rachunków.

Wymagany depozyt zabezpieczający

Jeżeli inwestor otwiera rachunek u brokera, początkowy depozyt jest wymagany w celu otwarcia pozycji na rynku. Wymagany depozyt gotówkowy stanowi zabezpieczenie wszelkiego ryzyka kredytowego. W zależności od umowy, inwestor może podnieść dźwignię finansową do określonego limitu.

Wymagany depozyt w przypadku obrotu walutami jest obliczany za pomocą następującego równania:

Depozyt = (Rozmiar lota * Rozmiar kontraktu * Cena na otwarciu) / Dźwignia finansowa

Poniższe przykłady bazują na rachunku standardowym / klasycznym z dźwignią finansową na poziomie 1:100.

Waluty Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na parze EUR/USD na poziomie 1,2500 jest obliczany w następujący sposób:
Depozyt = (1 * 100 000 * $1,2500) / (100) = $1250,00
Kontrakty spot na złoto Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na złoto na poziomie 1579,01 jest obliczany w następujący sposób:
Depozyt = (1 * 100 * $1579,01) / (100) = $1579,01
Kontrakty spot na srebro Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na srebro na poziomie 28,70 jest obliczany w następujący sposób:
Depozyt = (1 * 5000 * $28,70) / (100) = $1435,00

Uwaga: Nie trzeba płacić odsetek od kwoty pożyczki, ale jeśli inwestor zdecyduje się na utrzymanie swojej pozycji przez całą noc, odsetki zostaną naliczone jako rolowane według stawek od wszystkich trzymanych pozycji.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu  

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to poziom określony przez dom maklerski, który oznacza minimalną kwotę środków wymaganą do obrotu rynkowego. Jeżeli wartość środków zgromadzonych na rachunku spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, należy dokonać dodatkowej wpłaty w celu utrzymania pozycji. Ewentualnie, można zamknąć niektóre pozycje, by obniżyć poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego. Poziom aktywacji wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w Blackwell Global wynosi 120%.

Poziom Stop Out

Jeżeli inwestor nie jest w stanie utrzymać wystarczającej kwoty środków na rachunku po osiągnięciu poziomu depozytu zabezpieczającego, i jeżeli wartość środków zgromadzonych na rachunku spadnie do poziomu Stop Out, wówczas pozycje inwestora zostaną automatycznie zamknięte w celu zapobieżenia dalszej utracie kapitału. Poziom aktywacji automatycznego zamknięcia pozycji w Blackwell Global wynosi 80%.

Swapy

Obrót kontraktami CFD na platformie Blackwell Global odbywa się wyłącznie na zasadzie "spot", a wszelkie transakcje są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych od daty powstania według konwencji rynkowej. Korzystamy z uznawanych na całym świecie wskaźników dotyczących depozytów jednodniowych jako podstawę do określania stóp procentowych. Spready wokół stopy procentowej wskaźnika są stosowane w celu określenia stopy odsetków od refinansowania.

Odsetki od refinansowania są automatycznie obliczane i rozliczane codziennie o godzinie 22:59 czasu serwera, zaś spółka nie gwarantuje fizycznej dostawy.

Ponieważ transakcje CFD są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych od daty powstania, wszelkie pozycje otwarte trzymane ze środy na czwartek według daty transakcji będą naliczane w trzykrotnej wartości. Dodatkowa płatność ma na celu pokrycie odsetek, które byłyby normalnie pobrane w nocy z soboty na niedzielę, gdy rynek jest zamknięty.

Nazwa produktu Symbol MT4 Średni spread
Australia 200 Index AUS200 3
Germany 30 Index DE30 1.2
Spain 35 Index ES35 9
France 40 Index F40 2
Hang Seng 50 Index HK50 11
Japan 225 Index JP225 12
EU Stocks 50 Index STOXX50 3
UK 100 Index UK100 2
Wall Street Index US30 3
SPX500 Index US500 0.7
US Tech 100 Index US100 2
 

 

Przykład 1: Handel kontraktami terminowymi

Dzień 1 WTI Crude Oil is at $106.11
SHORT 8 futures contracts at $106.11

Opening value =
8 X 1000 (contract size) X $106.11 = $848,880.00
Margin requirement (Capital outlay) =
$848,880.00 X 5% = $42,444.00
Day 2 WTI Crude Oil drops to $105.20
CLOSE 8 futures contracts at $105.20

Closing value =
8 X 1000 (contract size) X $105.20 = $841,600.00
P & L =
Payoff – Exchange/Futures Commission Merchant fees (sell and buy)
= ($848,880.00 – $841,600.00) – ($15×2)
= $7,250.00

Example 2 Trading of Crude Oil Futures CFD

Day 1 WTI Crude Oil is at $106.11
SHORT 8 lots at $106.11

Opening value =
8 (lots) X 1000 (contract size) X $106.11 = $848,880.00
Capital outlay (based on margin of $1500 per lot) =
$1,500 x 8 =$12,000.00
Day 2 WTI Crude Oil drops to $105.20
CLOSE 8 lots at $105.20

Closing value =
8(lots) X 1000 (contract size) X $105.20 = $841,600.00
P & L = Payoff + Rollover interest=($848,880.00 – $841,600.00) + (-$32.07)
= $7,247.93

Example 3 Trading of Index CFD

Day 1 S&P500 Index is at 1,677.00
BUY 5 lots at 1,677.00

Opening value =
5 lots X 50 (contract size) X 1,677.00 = $419,250.00
Capital outlay (based on margin of $1500 per lot) =
$1,500 x 5 = $7,500
Day 2 S&P500 Index rises to 1,686.20
CLOSE 5 lots at 1,686.20

Closing value =
5 lots X 1 contract size X 1,686.20 = $8,431.00
P & L = Payoff + Rollover interest =
= ($8,431.00 – $8,385.00) + (-$0.38)
= $45.62