INFINITUM

Korzystaj z naszego wyrafinowanego systemu wsparcia administracyjnego opracowanego przez nasz innowacyjny zespół specjalistów.

Osobisty system administracyjny

Infinitum jest wyrafinowanym narzędziem opracowanym z myślą o naszych klientami i partnerach handlowych w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych. Nasz system wsparcia pozwala na łatwy dostęp do swojego osobistego profilu i historii handlu, co sprawia, że doświadczenie staje się dużo bardziej spersonalizowane. Partnerzy mogą przeglądać statystyki klientów, rabaty i prowizje w czasie rzeczywistym.

Funkcje i korzyści

Całodobowe wsparcie Dostęp w czasie rzeczywistym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Informacje można przeglądać w dowolnym momencie, w tym informacje dotyczące transakcji, pozycji i sald na rachunku.
Scentralizowany przegląd Scentralizowane zarządzanie i kontrolowanie rachunków pozwala na lepsze zarządzanie programami sprzedaży i strukturą opłat, co zwiększa wydajność procesów zarządzania finansami.
Bezpieczeństwo Niezawodne funkcje bezpieczeństwa i uwierzytelniania pozwala skutecznie zabezpieczyć dane.
Ustawiczny rozwój Nieustannie angażujemy się w bieżący dialog z naszymi partnerami, klientami i zespołami sprzedażowymi, by zwiększać jakość w zakresie interfejsu Infinitum, funkcji i funkcjonalności.
Systemy zarządzania środkami finansowymi Automatyczna funkcja ułatwia i upraszcza procedury zasilania rachunku, które obejmują wpłat, wypłaty i przelewy wewnętrzne.
Kompleksowe sprawozdania: Wiele szczegółowych i kompleksowych raportów są dostępne dla naszych partnerów, umożliwiając im analizowanie i monitorowanie operacji na rachunku za pośrednictwem jednego interfejsu, w tym łatwe śledzenie i audytowanie danych dotyczących przeszłych transakcji i przepływów gotówkowych.
Narzędzia marketingowe (tylko dla partnerów): Partnerzy mogą wykorzystywać narzędzia marketingowe w celu monitorowania działań, trendów i wyników sprzedażowych. Ponadto mogą pobierać nasze materiały marketingowe w celach promocyjnych.

Dostęp do narzędzia Infinitum

Narzędzie Infinitum jest dostępne wyłącznie dla naszych klientów i partnerów w Blackwell Global. Nowych klientów prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej spółki.

Masz problemy techniczne?

Można również skontaktować się z nami mailowo pod adresem cs@blackwellglobal.com