HANDLUJ ZŁOTEM, SREBREM I INNYMI METALAMI SZLACHETNYMI

Dywersyfikuj swój portfel inwestycyjny już dziś, handlując złotem, srebrem i innymi metalami szlachetnymi.

Metale szlachetne to surowce podlegające obrotowi handlowemu, które cechuje wysoka wartość ekonomiczna i są uznawane za rzadkie. Metale szlachetne są często uznawane za inwestycje bezpieczne w czasach niepewności i zamętu, gwarantując alternatywę wobec inwestowania w inne instrumenty finansowe. Złoto i srebro stanowią kilka z najbardziej rozpoznawalnych surowców o wysokiej wartości inwestycyjnej z powodu ich rzadkości i stosowania w procesach przemysłowych.

Szczegółowe informacje o kontraktach na metale szlachetne

Spread

Typowe spready na złoto i srebro są następujące:

Złoto / Srebro Spreads
Srebro(XAGUSD) 3.4
Złoto(XAUUSD) 0.36

*Powyższe spready znajdują zastosowanie w normalnych warunkach rynkowych.

Godziny handlu

Rynek metali szlachetnych jest otwarty przez 23 godziny na dobę w dni robocze i jest zamknięty podczas weekendu.
Nie można zlecać żadnych transakcji, stop lub limitów, gdy rynek jest zamknięty.

Server Time (GMT+2): Otwarty od Poniedziałku 00:00 | Zamknięcie w Sobotę 00:00

*Nasz czas serwera ustawiono na GMT+2, zgodnie z europejskim czasem letnim

Specyfikacja rozmiaru lota

  • Jeden lot dla złota: 100 uncji
  • Jeden lot dla srebra: 5000 uncji
  • Minimalny wymagany lot to 1 mikrolot, czyli 0,01 lota.
  • Transakcje przekraczający minimalny rozmiar można przedstawić w formie ułamków kontraktu.

Rozmiar zlecenia

Transakcje przekraczający minimalny rozmiar można przedstawić w formie ułamków kontraktu.

  • Minimalny rozmiar: 0,01 jednego kontraktu, ekwiwalent 1 uncji złota, 50 uncji srebra.
  • Maksymalny rozmiar: 50 lotów w zależności od dostępności rynkowej, ale może ulegać poślizgowi ceny.

Wycena metali szlachetnych

Ceny złota i srebra są notowane w walucie USD. W przypadku obrotu 1 lotem złota, zmiana o 1 cent równa się 1 USD. Zapoznaj się z poniższymi przykładami:

  • Złoto: Cena na otwarciu wynosi 1700,10 i wzrasta do poziomu 1700,11. Wartość zysku wynosi 1 USD.
  • Srebro: Cena na otwarciu wynosi 34,70 i wzrasta do poziomu 34,71. Wartość zysku wynosi 50 USD.

Dźwignia finansowa (lewar)

Dźwignia finansowa (lewar) pozwala na trzymanie większej pozycji niż początkowy depozyt gotówkowy. Początkowy nakład inwestycyjny jest uzupełniany w celu zwiększenia  wartości inwestycji bazowej. Im wyższa dźwignia finansowa, tym większą pozycję może zrealizować inwestor za tę samą kwotę depozytu początkowego.

Na przykład, klient korzystający z dźwigni finansowej na poziomie 100:1 może trzymać pozycję na rynku walutowym w wysokości 100 000 USD z depozytem w wysokości 1000 USD.

W przypadku dźwigni finansowej (lewaru) na poziomie 200:1 klient potrzebowałby depozytu w wysokości 500 USD, by utrzymać tę samą pozycję.

Dźwignia finansowa zwiększa potencjał wysokich zwrotu z inwestycji, jeżeli wahania rynkowe są korzystne dla inwestora.
Niemniej jednak, należy zauważyć, że dźwignia finansowa działa niekorzystnie, jeżeli wahania rynkowe są przeciwne do prognoz inwestora.

Poziomy dźwigni finansowej

Różne poziomy dźwigni finansowej są stosowane dla różnych rodzajów rachunków.

Wymagany depozyt zabezpieczający

Jeżeli inwestor otwiera rachunek u brokera, początkowy depozyt jest wymagany w celu otwarcia pozycji na rynku. Wymagany depozyt gotówkowy stanowi zabezpieczenie wszelkiego ryzyka kredytowego. W zależności od umowy, inwestor może podnieść dźwignię finansową do określonego limitu.

Wymagany depozyt w przypadku obrotu metalami jest obliczany za pomocą następującego równania:

Depozyt = (Rozmiar lota * Rozmiar kontraktu * Cena na otwarciu) / Dźwignia finansowa

Poniższe przykłady bazują na rachunku standardowym / klasycznym z dźwignią finansową na poziomie 1:100.

Waluty Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na parze EUR/USD na poziomie 1,2500 jest obliczany w następujący sposób:
Depozyt = (1 * 100 000 * $1,2500) / (100) = $1250,00
Kontrakty spot na złoto Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na złoto na poziomie 1579,01 jest obliczany w następujący sposób:
Depozyt = (1 * 100 * $1579,01) / (100) = $1579,01
Kontrakty spot na srebro Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na srebro na poziomie 28,70 jest obliczany w następujący sposób:
Depozyt = (1 * 5000 * $28,70) / (100) = $1435,00

Uwaga: Nie trzeba płacić odsetek od kwoty pożyczki, ale jeśli inwestor zdecyduje się na utrzymanie swojej pozycji przez całą noc, odsetki zostaną naliczone jako rolowane według stawek od wszystkich trzymanych pozycji.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to poziom określony przez dom maklerski, który oznacza minimalną kwotę środków wymaganą do obrotu rynkowego. Jeżeli wartość środków zgromadzonych na rachunku spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, należy dokonać dodatkowej wpłaty w celu utrzymania pozycji. Ewentualnie, można zamknąć niektóre pozycje, by obniżyć poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego. Poziom aktywacji wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w Blackwell Global wynosi 80%.

Poziom Stop Out

Jeżeli inwestor nie jest w stanie utrzymać wystarczającej kwoty środków na rachunku po osiągnięciu poziomu depozytu zabezpieczającego, i jeżeli wartość środków zgromadzonych na rachunku spadnie do poziomu Stop Out, wówczas pozycje inwestora zostaną automatycznie zamknięte w celu zapobieżenia dalszej utracie kapitału. Poziom aktywacji automatycznego zamknięcia pozycji w Blackwell Global wynosi 50%

Swapy

Zwane często odsetkami od refinansowania, swapy są pobierane w przypadku przetrzymania pozycji przez noc z powodu różnicy w stopach procentowych waluty bazowej i waluty kwotowania.

Blackwell Global realizuje transakcje walutowe na zasadzie "spot". Wszelkie transakcje są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych od momentu powstania zgodnie z konwencją rynkową. Swapy są automatycznie obliczane i rozliczane o godzinie 21:59 GMT (czas serwera 22:59) codziennie, zaś Blackwell Global nie gwarantuje fizycznej dostawy. 

Wszelkie pozycje otwarte trzymane ze środy na czwartek według daty transakcji będą naliczane w trzykrotnej wartości. Dodatkowa płatność ma na celu pokrycie odsetek, które byłyby normalnie pobrane w nocy z soboty na niedzielę, gdy rynek jest zamknięty.

Para Długoterminowa stopa procentowa (pipsy) Krótkoterminowa stopa procentowa (pipsy)
Srebro(XAGUSD) -0.08100 -0.03120
Złoto(XAUUSD) -0.50300 -0.40600