HANDEL ZŁOTEM

Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć się przed inflacją albo spekulacjami na rynku towarów lub szukasz ekspozycji na alternatywne aktywa, handel złotem może spełnić Twoje potrzeby. Poniżej przedstawiamy zasady rządzące inwestycjami w złoto. Należy pamiętać, że handel złotem, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich produktów obarczonych dźwignią finansową, niesie ze sobą znaczny stopień ryzyka i może spowodować utratę całości zainwestowanego kapitału.

Czym są metale szlachetne?

Metale szlachetne to towary podlegające obrotowi handlowemu, które mają wysoką wartość ekonomiczną. Ich złoża występują rzadko,a koszty eksploatacji tych złóż potrafią być bardzo wysokie. Tego typu metale są uważane za "bezpieczne przystanie", czyli bezpieczne inwestycje w obliczu niepewnej sytuacji politycznej lub zawirowań gospodarczych. W związku z powyższym, stanowią alternatywę dla inwestycji w inne instrumenty finansowe, takie jak akcje i obligacje. Złoto i srebro to dwa najbardziej rozpoznawalne i aktywnie obracane metale szlachetne.

Czym jest kontrakt spot na złoto?

Blackwell Global oferuje swoim klientom możliwość handlowania rolowanymi kontraktami spot na złoto. Są to kontrakty realizowane bez fizycznej dostawy i rozliczane w gotówce po zamknięciu kontraktu lub pozycji. Złoto jest zwykle wyceniane i obracane w jednostce zwanej uncją jubilerską (trojańską), której odpowiednikiem jest masa około 31 gram. Podobnie jak większość towarów, złoto jest wyceniane w dolarach amerykańskich (USD). Standardowy rozmiar lota lub kwota transakcji w przypadku kontraktów spot na złoto wynosi 100 uncji jubilerskich. Niemniej jednak, klienci spółki Blackwell mogą handlować tak niewielkimi wolumenami, jak jeden mikrolot, czyli 0,01 standardowego lota. Odpowiednik jednej uncji jubilerskiej.

Uczestnicy rynku

Na rynkach złota działają różni uczestnicy rynku, których można zakwalifikować do jednej z trzech poniższych kategorii:

Inwestorzy i banki centralne

Inwestorzy długoterminowi i banki centralne używają złota do dywersyfikacji swojej ekspozycji na ryzyko lub jako alternatywną walutę rezerwową. Ostatnie dane pokazują, że amerykańska Rezerwa federalna trzymała ponad 8000 ton metrycznych złota w ramach portfeli waluty rezerwowej w Niemczech. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Włochy, Francja i Chiny posiadały rezerwy przekraczające 1800 ton metrycznych złota. Patrz wykres poniżej.

 

Producenci komercyjni, użytkownicy i inwestorzy zabezpieczający swoje transakcje (w ramach hedgingu).

Ta grupa obejmuje przemysłowych użytkowników i producentów złota, takich jak wydobywców, przetwórców, producentów biżuterii itd., którzy wykorzystują rynki złota do zabezpieczenia swoich dostaw złota, których potrzebują. W rzeczywistości, w celu sprzedaży wyprodukowanego lub składowanego złota. Z perspektywy popytu biżuteria i technologie odpowiadały za około 43% całkowitego popytu na złoto, jak wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Światową Radę Złota (World Gold Council).

Spekulanci

Trzecią wyróżnioną przez nas grupą są spekulanci, czy inwestorzy skoncentrowani na obrocie złotem. Ich celem jest wygenerowanie zysków na wzroście lub spadku ceny złota. Dlatego spekulanci nie wymagają fizycznej dostawy złota (w odróżnieniu od uczestników rynku zakwalifikowanych do wyżej wymienionych dwóch grup). Spekulanci czerpią korzyści z elastyczności oferowanej w ramach rozliczanych w gotówce kontraktów spot na złoto, niewymagających fizycznej dostawy. Mogą kupować lub sprzedawać złoto w tak samo łatwy sposób, bez konieczności martwienia się o datę wygaśnięcia kontraktu lub daty dostaw powiązane z innymi formami obrotu złotem.

Każda z tych trzech grup kieruje się innymi celami, ale każda z nich przyczynia się do zwiększenia płynności na rynkach i wpływa na cenę złota.

Pozycje długie i krótkie

Jedną z zalet rozliczanych gotówką kontraktów spot na złoto jest możliwość zakładania pozycji długich i krótkich z jednakową łatwością. Pozycja długa jest odpowiednikiem transakcji zakupu.
Natomiast pozycja krótka odpowiada otwartej transakcji sprzedaży. Spekulant, który założył pozycję długą, prawdopodobnie kupił złoto w nadziei na wzrost ceny tego instrumentu bazowego. Taki inwestor ma nadzieję, że będzie mógł sprzedać swoją pozycję po wyższej cenie i wygenerować zysk. Spekulant, który założył pozycję krótką, prawdopodobnie sprzedał złoto w nadziei i spadek jego ceny. Taki inwestor ma z kolei nadzieję, że będzie mógł odkupić swoją pozycję po niższej cenie i w ten sposób wygenerować zysk.

Pozostałe zalety kontraktów spot na złoto

Jak już zauważyliśmy, kontrakty spot na złoto są realizowane bez fizycznej dostawy i rozliczane w gotówce. Oznacza to, że prywatni klienci i amatorscy inwestorzy mogą obracać złotem bez konieczności martwienia się o fizyczne dostawy prawdziwych sztabek złota. Na platformie Blackwell inwestorzy mogą obracać kontraktami spot na złoto 23 godziny przez pięć dni w tygodniu.

Klienci mogą handlować nimi bez przeszkód z poziomu ekranu komputera osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego (Android / iOS), korzystając z odpowiednich wersji platformy Blackwell Trader MT4. Przed rozpoczęciem handlu z użyciem prawdziwych środków inwestorzy mogą ćwiczyć swoje techniki za pośrednictwem jednego z naszych rachunków handlowych demo.

W przypadku rolowanych kontraktów spot na złoto nie obowiązują żadne terminy kontraktów, daty wygaśnięcia ani miesiące dostaw. Zadaniem inwestorów jest wyłącznie monitorowanie jednej ceny, zamiast szeregu cen dla każdego konkretnego miesiąca, co ma przykładowo miejsce w przypadku obrotu kontraktami terminowymi.

Możliwe jest również obracanie pozycjami o mniejszych rozmiarach, wykorzystując kontrakty spot na złoto. Klienci mogą zakładać transakcje na złoto na rynku kasowym, które wynoszą zaledwie jedną setną lota.

Dźwignia finansowa (lewar)

Dźwignia finansowa, zwana również lewarem, to mechanizm oferujący możliwość powiększenia wartości rachunku handlowego. Umożliwia monitorowanie na rynku pozycji o dużo większej wartości niż początkowa inwestycja lub niż pozwalałby na to depozyt. W rezultacie, broker pożycza inwestorowi środki niezbędne do zajęcia większej pozycji i pobiera odsetki od wartości pozycji bazowej, jeżeli inwestor zdecyduje się na przetrzymanie tej pozycji przez noc. Mechanizm dźwigni finansowej może pomóc inwestorowi w zwielokrotnieniu potencjalnych zysków z handlu złotem, ale może również kilkukrotnie zwiększyć potencjalne straty. (Szczegółowe informacje na temat dźwigni finansowej dostępnej w naszym systemie dla kontraktów spot na złoto znajdują się w zakładce Dźwignia finansowa). Dlatego istotne jest, by w pełni zrozumieć ryzyko związane z obrotem instrumentami obarczonymi dźwignią finansową przed podjęciem decyzji o zaryzykowaniu kapitału w ramach transakcji na rachunku rzeczywistym.

By lepiej zrozumieć, na czym polega mechanizm dźwigni finansowej w przypadku kontraktów spot na złoto, bez podejmowania ryzyka, wystarczy otworzyć jeden z naszych bezpłatnych rachunków demo.

Specyfikacje kontraktów

Jak wspomniano wyżej, rozmiar lota w naszym kontrakcie spot na złoto wynosi 100 uncji jubilerskich. Minimalny krok notowania lub minimalny ruch ceny wynosi 0,01 dolara. W związku z powyższym, każda zmiana ceny złota o jednego centa odpowiada zmianie na rachunku zysków i strat o 1 dolara na pozycji w wysokości 1 lota.

W związku z tym, jeżeli inwestor otwiera długą transakcję spot na złoto w wysokości 1 lota na poziomie 1300 USD, a cena sprzedaży skoczy do poziomi 1300,50 USD, wówczas bieżący zysk wyniesie 50 USD na transakcji.

Szczegółowe informacje o specyfikacjach kontraktu są zawarte w zakładce Metale szlachetne.