HANDEL FOREX

Handluj na najbardziej płynnym rynku finansowym na świecie.

Rynek walutowy (Forex) jest bardziej płynny niż jakikolwiek inny rynek finansowy, który jest zawsze otwarty na całym świecie na uczestników rynku, dzięki czemu cechuje się największym wolumenem transakcji z obrotem rzędu 5 bilionów USD dziennie.
Wymiana walutowa jest często nazywana jako Forex lub FX, i stanowi domenę, w której wymiana pieniędzy pomiędzy dwoma krajach odbywa się zgodnie ze wzajemnie ustaloną stawką.
"
Forex jest rynkiem pozagiełdowym (ang. Over-the-Counter, OTC)


Transakcje walutowe na rynku Forex nie są realizowane za pośrednictwem giełdy, lecz natychmiast "na miejscu" ("on the spot"), w przeciwieństwie do kontraktów terminowych realizowanych według określonej daty.
Rynek Forex umożliwia realizację transakcji kupna lub sprzedaży bez jakichkolwiek ograniczeń i osiągnięcia zysków z krótkiej sprzedaży walut.


Handluj w oparciu o dźwignię finansową (lewar)

Dźwignia finansowa (lewar) umożliwia zakładanie pozycji większych niż depozyt początkowy, co pozwala inwestorom na trzymanie pozycji, których wartość stanowi zaledwie ułamek wymaganej wysokości.
Dzięki większej puli zbywalnych środków na platformie inwestor może obracać większą kwotą niż wynosi początkowy depozyt.